Biologische boerderij

Wij willen deze plek waar voorheen tulpen werden verbouwd, langzaam omvormen tot een natuurvriendelijke biologische museumboerderij met een proef en pluktuin.

Om het bodemleven in de grond te herstellen en de biodiversiteit te vergroten hebben we de grond in het voorjaar van 2017 bewerkt met compost en steenmeel en  ingezaaid met diverse soorten gras en verschillende soorten kruiden. Zo hopen we bloemrijke, insectenrijke en kruidenrijke weiden te krijgen voor onze paarden en voor de weidevogels. We doen aan uitgesteld maai-graasbeheer om vogels en andere dieren een broed en foerageer plek te bieden.

Er zijn brede stroken langs het weiland vrijgehouden waar het gras en riet lang mag blijven zodat hazen, fazanten en patrijzen zich lekker kunnen verstoppen. Bij de sloot hebben we een drinkplaats voor de paarden gemaakt die ook gebruikt wordt door zwaluwen die er modder verzamelen. In het voorjaar van 2018 kregen we bezoek van huiszwaluwen die met deze modder een nestje hebben gemaakt onder de dakrand. Al snel kregen ze meer buren die ook allemaal onder de dakrand wilde wonen, die hebben we een beetje op weg geholpen met een prefab woning van vivara omdat het bouwen door de droogte en harde wind maar niet wilde lukken. Door deze insectenetende luchtacrobaten hebben wij en de paarden veel minder last gehad van muggen en vliegen.

In de tuin achter het museum hebben we in de lente met hulp van boer Willem een natuurvijver met een flauwe oever gemaakt, waar in de zomer zwermen puttertjes kwamen drinken en badderen. In het voorjaar van 2019 hebben we een vogelvlriendelijke proefhaag aangelegd van meidoorn en duindoorn om de dieren en de planten in de zilte proeftuinen te kunnen beschermen tegen de straffe zoute zeewind.

Sinds april 2020 zien we steeds meer verschillende en bijzondere vogels en vogelspotters 😀

De dieren die ons regelmatig bezoeken zijn o.a. tapuiten, puttertjes, patrijzen, kneutjes, de boerenzwaluw, de huiszwaluwde kluut, de Engelse (geel) en de witte kwikstaart, de Kramsvogel, de kieviet, de zwarte roodstaart, de graspieper, de scholekster, fazanten, bijen, hazen, hommels en vlinders.